Klachten en beroep

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen. U hebt ook het recht om binnen zestig (60) dagen na de kennisgeving van geweigerde diensten in beroep te gaan voor elke geweigerde gezondheidsdienst.

Health Colorado helpt u bij het indienen van een klacht of beroep. U kunt onze Coplaint and Appeals Coordinator bellen op 888-502-4185. Dit is een gratis oproep. Zij helpen u bij het beantwoorden van uw vragen en sturen u alle benodigde formulieren. Als u tolkdiensten nodig heeft omdat u geen Engels spreekt, doof bent of slechthorend bent, laat het ons dan weten. Health Colorado regelt op uw verzoek tolkdiensten.

Engelse bronnen

Spaanse bronnen