Kennisgeving inzake niet-discriminatie

Health Colorado voldoet aan de toepasselijke federale en nationale burgerrechtenwetten en discrimineert niet tegen personen of individuen die in aanmerking komen voor deelname aan de Accountable Care Collaborative op basis van ras, huidskleur, etnische of nationale afkomst, afkomst, leeftijd, geslacht, geslacht, seksuele geaardheid , genderidentiteit en -expressie, religie, geloofsovertuiging, politieke overtuiging of handicap, handicap (inclusief Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) of AIDS-gerelateerde aandoeningen en mag geen beleid of praktijk gebruiken die discrimineert op basis van ras, huidskleur , etnische of nationale afkomst, afkomst, leeftijd, geslacht, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -uitdrukking, religie, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, handicap, handicap (inclusief Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) of AIDS-gerelateerde aandoeningen. Health Colorado zal niet leden discrimineren bij inschrijving en herinschrijving op basis van hun gezondheidstoestand of behoefte aan gezondheidszorg. Health Colorado zal niet het verlenen van zorg conditioneren of anderszins een individu discrimineren op basis van het al dan niet uitvoeren van een wilsverklaring. Health Colorado zal ervoor zorgen dat zijn werknemers en gecontracteerde leveranciers deze rechten naleven en beschermen.

HCPF Non-discriminatiebeleid

HCPF Non-discriminatiekennisgeving