Gezondheid van de bevolking

Gezondheid van de bevolking definiëren 

De gezondheid van de bevolking wordt gedefinieerd als "de gezondheidsresultaten van een groep individuen, inclusief de verdeling van dergelijke resultaten binnen de groep". Health Colorado zal zich inspannen om de gezondheidsverschillen binnen de Health First Colorado-populatie (Colorado's Medicaid Program) te verminderen. Gezondheidsverschillen verwijzen naar de verschillen in toegang tot of beschikbaarheid van diensten en faciliteiten. Health Colorado zal instrumenten voor het beheer van de volksgezondheid gebruiken die de verspreiding van gezondheidstoestanden en gezondheidsgerelateerd gedrag bestuderen om de gezondheid van de leden te verbeteren. Gezondheid Colorado zal ook nagaan hoe sociale gezondheidsdeterminanten, zoals inkomen, cultuur, ras, leeftijd, gezinssituatie, huisvestingsstatus en opleidingsniveau, de gezondheid van leden beïnvloeden.

Health Colorado heeft een Population Health Management Plan ontwikkeld voor zowel volwassen als pediatrische leden. Health Colorado zal het Population Health Management Plan bijwerken met input van de lokale Program Improvement Advisory Committee (PIAC), belanghebbenden uit de gemeenschap en andere aanbieders.

Onze benadering van Population Health Management omvat acht sleutelelementen: 

  1. Focus op de gezondheid van populaties
  2. Ga in op de determinanten van gezondheid en hun interacties
  3. Baseer beslissingen op bewijs
  4. Verhoog upstream-investeringen 
  5. Pas meerdere strategieën toe 
  6. Werk samen over sectoren en niveaus heen 
  7. Gebruik mechanismen voor publieke betrokkenheid 
  8. Toon verantwoordelijkheid voor gezondheidsresultaten 

Health Colorado zal gebruik maken van op tekst gebaseerde technologie en volksgezondheidscampagnes en -hulpmiddelen die leden koppelen aan gemeenschapsbronnen zoals de Wellpass-oplossing. De Wellpass-oplossing omvat een aantal evidence-based programma's zoals Text4baby (Maternal Health), Text2Quit (stoppen met roken), Care4Life (Diabetes Management) en Text4Health (Adult Preventative Health). 

Health Colorado zal ervoor zorgen dat PCP's en zorgcoördinatoren op de hoogte zijn van deze op tekst gebaseerde campagnes om de berichten die onze leden ontvangen te versterken. Leden die mogelijk intensievere diensten of zorgcoördinatie nodig hebben om hun algehele gezondheid en welzijn te verbeteren, worden doorverwezen naar een zorgcoördinator.

Health Colorado zal de resultaten delen met het Department of Healthcare, Policy and Financing (HCPF), onze belanghebbenden uit de gemeenschap en het publiek. Deze resultaten zullen worden gedeeld via formele rapportage aan HCPF, trainingen, gemeenschapspartnerschappen, succesverhalen, de ledenadviesraad en de regionale PIAC.