Contact

We willen u helpen uw vragen te beantwoorden om ervoor te zorgen dat aan uw behoeften op het gebied van gezondheidszorg wordt voldaan.

U kunt ons e-mailen op healthcolorado@beaconhealthoptions.com

Of vul onderstaand formulier in.

Neem contact op

Contactgegevens

Klantenservice: 888-502-4185 (gratis)
Zorgcoördinatie: 888-502-4186 (gratis)
Administratie: 888-502-4187 (gratis)
Ethiek Hotline: 855-267-5988 (gratis)
Als u doof of slechthorend bent en TTY-apparatuur gebruikt: 800-432-9553, State Relay 711
Fraude en misbruik (lid): 844-475-0444 (gratis) 
Fraude en misbruik (aanbieder): 855-375-2500 (gratis)

Español (Spaans) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4185; TTY: 1-800-432-9553, statusrelais 711

U kunt ons schrijven:
Gezondheid Colorado
1740 Eagleridge Boulevard, Suite 110
Pueblo, CO 81008

Als u een klacht of beroep wilt indienen, stuurt u deze naar:
Gezondheid Colorado
9925 Federal Drive, Suite 100
Colorado Springs, CO 80921