Kontakt

Chcemy pomóc odpowiedzieć na Twoje pytania, aby upewnić się, że Twoje potrzeby zdrowotne są spełnione.

Możesz wysłać do nas e-mail na adres healthcolorado@beaconhealthoptions.com

Lub wypełnij poniższy formularz.

Skontaktuj się z nami

Informacje kontaktowe

Obsługa klienta: 888-502-4185 (bezpłatny)
Koordynacja opieki: 888-502-4186 (bezpłatny)
Administracja: 888-502-4187 (bezpłatny)
Infolinia ds. Etyki: 855-267-5988 (bezpłatny)
Jeśli jesteś głuchy lub niedosłyszący i korzystasz ze sprzętu TTY: 800-432-9553, State Relay 711
Oszustwo i nadużycie (członek): 844-475-0444 (bezpłatny) 
Oszustwo i nadużycie (dostawca): 855-375-2500 (bezpłatny)

Español (hiszpański) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4185; TTY: 1-800-432-9553, przekaźnik stanu 711

Możesz do nas napisać:
Health Colorado
1740 Eagleridge Boulevard, Suite 110
Pueblo, CO 81008

Aby złożyć skargę lub odwołanie, wyślij na adres:
Health Colorado
9925 Federal Drive, Suite 100
Colorado Springs, CO 80921