Dołącz do naszej sieci!

Dziękujemy za zainteresowanie dołączeniem do sieci dostawców Beacon Health Option.

Jako Organizacja Obsługi Administracyjnej Health Colorado (Region 4) dołączenie do sieci Beacon pozwoli ci służyć członkom Health First Colorado w całym regionie.

Health Colorado - Join Our Network Region 4 Map

Dziękujemy za zainteresowanie zostaniem dostawcą zdrowia behawioralnego dzięki Beacon Health Options.

Poświadczenia Beacon indywidualnych praktyków i obiektów. Grupy muszą mieć ważną licencję OBH, aby można było je uwierzytelnić jako placówkę; w przeciwnym razie poświadczymy indywidualnych praktyków w Twojej grupie. Prześlij nam następujące informacje dla każdego lekarza i placówki, które chciałyby być z nami poświadczone.

Jeśli reprezentujesz placówkę, prześlij nam powyższe informacje oraz listę swoich dostawców.

Sprawdzimy Twoje dane i skontaktujemy się z Tobą w sprawie dalszych kroków.

Dziękujemy za zainteresowanie zostaniem PCP z opcjami zdrowia Beacon.

Oferujemy umowy każdemu chętnemu świadczeniodawcy, który spełnia wszystkie wymagania, aby obsługiwać Członków Medicaid jako Główny świadczeniodawca i Dom Medyczny w Programie ACC, w tym:

 1. Zarejestruj się jako dostawca w programie Colorado Medicaid
 2. Być albo:
  1. Certyfikowany przez państwo jako dostawca w programie Medicaid i CHP + Medical Homes for Children
  2. Indywidualny lekarz, pielęgniarka lub asystent lekarza specjalizującego się w podstawowej opiece zdrowotnej, praktyce ogólnej, medycynie wewnętrznej, medycynie rodzinnej, pediatrii, geriatrii lub położnictwie i ginekologii, lub jest wykwalifikowanym lekarzem CMHC lub HIV / chorobami zakaźnymi lub
  3. Federalnie kwalifikowane centrum zdrowia (FQHC) lub wiejska klinika zdrowia (RHC)
 3. Być licencjonowanym jako dostawca MD, DO lub NP wydany przez Colorado Medical Board of Nursing do wykonywania zawodu w stanie Kolorado;
 4. Działać jako dedykowane źródło podstawowej opieki zdrowotnej dla członków i być w stanie zapewnić większość kompleksowej podstawowej, profilaktycznej i chorej opieki medycznej posła; i
 5. Wykaż przywiązanie do następujących zasad modelu Medial Home, zmienionego przez państwo.

W celu rozważenia prosimy o przesłanie nam następujących informacji dla PCP, z którym chciałoby się podpisać umowę:

 • Nazwa PCP
 • NPI#
 • Identyfikator podatkowy
 • Identyfikator lokalizacji dostawcy Medicaid (znany również jako identyfikator płatności) na lokalizację usługi
 • Umawiający się punkt kontaktowy
  • Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail
 • W stosownych przypadkach inne punkty kontaktowe

Możesz wysłać e-mailem coproviderrelations@beaconhealthoptions.com lub faks 719-538-1433.