Powiadomienie o niedyskryminacji

Health Colorado przestrzega obowiązujących federalnych i stanowych praw obywatelskich i nie dyskryminuje osób ani osób uprawnionych do przystąpienia do Accountable Care Collaborative ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, pochodzenie, wiek, płeć, płeć, orientację seksualną , tożsamości i ekspresji płciowej, religii, wyznania, przekonań politycznych lub niepełnosprawności, upośledzenia (w tym zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub schorzeń związanych z AIDS) i nie będzie stosować żadnej polityki ani praktyk, które skutkują dyskryminacją ze względu na rasę, kolor , pochodzenie etniczne lub narodowe, pochodzenie, wiek, płeć, płeć, orientacja seksualna, tożsamość i ekspresja płciowa, religia, wyznanie, przekonania polityczne, niepełnosprawność, niepełnosprawność (w tym zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub schorzenia związane z AIDS. Zdrowie Kolorado nie może dyskryminować Członków podczas rejestracji i ponownej rejestracji ze względu na stan zdrowia lub potrzebę korzystania z usług opieki zdrowotnej. Health Colorado nie będzie warunkować świadczenie opieki lub w inny sposób dyskryminować osobę w oparciu o to, czy osoba ta wykonała wcześniejszą dyrektywę. Health Colorado zapewni, że jej pracownicy i kontraktowi dostawcy przestrzegają i chronią te prawa.

Polityka antydyskryminacyjna HCPF

Zawiadomienie o zakazie dyskryminacji HCPF