O

Health Colorado jest licencjonowane przez stan Kolorado, Wydział Ubezpieczeń jako organizacja utrzymania zdrowia (HMO) i podlega różnym ustawom i przepisom regulującym prowadzenie działalności. Jako organizacja regionalna na podstawie umowy z państwem zarządzamy fizycznymi i behawioralnymi usługami zdrowotnymi dla osób mieszkających w naszych dziewiętnastu (19) okręgach. Przestrzegamy zarówno federalnych, jak i stanowych przepisów dotyczących funkcjonowania zarządzanych planów opieki zdrowotnej finansowanych z federalnych i stanowych funduszy opieki zdrowotnej.