Tungkol sa

Ang Health Colorado ay lisensyado ng Estado ng Colorado, Division of Insurance, bilang isang Health Maintenance Organization (HMO) at napapailalim sa iba't ibang mga batas at regulasyon na namamahala sa pag-uugali ng negosyo nito. Bilang isang pang-rehiyon na samahan sa ilalim ng kontrata sa Estado, pinamamahalaan namin ang mga serbisyong pangkalusugan sa pisikal at pag-uugali para sa mga indibidwal na nakatira sa loob ng aming labing siyam (19) na mga lalawigan. Sumusunod kami sa parehong mga regulasyon ng Pederal at Estado na namamahala sa pagpapatakbo ng mga planong pangkalusugan na pinamamahalaang pangangalaga na pinondohan sa mga pondo ng pangangalagang pangkalusugan ng Federal at Estado.