Մասին

Առողջություն Կոլորադոն լիցենզավորված է Կոլորադոյի նահանգի Ապահովագրության բաժնի կողմից ՝ որպես Առողջության պահպանման կազմակերպություն (HMO) և ենթակա է տարբեր կանոնադրության և կանոնակարգերի, որոնք կարգավորում են նրա բիզնեսի վարումը: Որպես պետության հետ պայմանագրով տարածքային կազմակերպություն, մենք կառավարում ենք ֆիզիկական և վարքային առողջապահական ծառայություններ այն անհատների համար, ովքեր ապրում են մեր տասնինը (19) նահանգներում: Մենք պահպանում ենք ինչպես Դաշնային, այնպես էլ Պետական կանոնակարգերը, որոնք կարգավորում են կառավարվող խնամքի առողջապահական ծրագրերի աշխատանքը, որոնք ֆինանսավորվում են Դաշնային և Պետական առողջապահական ֆոնդերով: