Բողոքներ և բողոքարկումներ

Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել ցանկացած ժամանակ: Դուք նաև իրավունք ունեք բողոքարկելու ցանկացած մերժված վարքագծային առողջության ծառայությունների համար մերժված ծառայությունների մասին ծանուցումից հետո վաթսուն (60) օրվա ընթացքում: Health Colorado-ն կօգնի ձեզ բողոք կամ բողոքարկում ներկայացնել: Կարող եք զանգահարել մեր բողոքարկման և բողոքարկման համակարգողին՝ 888-502-4185 հեռախոսահամարով: Սա անվճար զանգ է: Նրանք կօգնեն պատասխանել ձեր հարցերին և ձեզ կուղարկեն ցանկացած ձև, որը կարող է պահանջվել: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է թարգմանչի ծառայություններ, քանի որ դուք անգլերեն չեք խոսում, խուլ եք կամ լսողություն չունեք, խնդրում ենք անպայման տեղեկացնել մեզ: Health Colorado-ն ձեր խնդրանքով կկազմակերպի թարգմանչի ծառայությունները:

Անգլերեն ռեսուրսներ

Իսպանական ռեսուրսներ