Բողոքներ և բողոքարկումներ

Դուք ցանկացած պահի իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել: Դուք նաև իրավունք ունեք մերժված վարքագծի առողջության պահպանման ծառայությունների համար բողոքարկել հայցը մերժված ծառայությունների մասին ծանուցելուց վաթսուն (60) օրվա ընթացքում:

Առողջապահական Կոլորադոն կօգնի ձեզ բողոք ներկայացնել կամ բողոքարկել: Կարող եք զանգահարել մեր բողոքների և բողոքների համակարգողին `888-502-4185 հեռախոսահամարով: Սա անվճար զանգ է: Նրանք կօգնեն պատասխանել ձեր հարցերին և կուղարկեն ձեզ անհրաժեշտ ձևերը: Եթե ձեզ թարգմանչի ծառայություններ են պետք, քանի որ անգլերեն չեք տիրապետում, խուլ եք կամ լսողություն չունեք, համոզվեք, որ մեզ ասեք: Առողջապահական Կոլորադոն ձեր պահանջի համաձայն կազմակերպում է թարգմանչի ծառայություններ:

Անգլերեն ռեսուրսներ

Recursos En Español