Կապվեք մեզ հետ

Մենք այստեղ ենք օգնելու:

Հաճախորդների ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ: 888-502-4185 (անվճար)
Խնամքի համակարգում. 888-502-4186 (անվճար)
Admin Line: 888-502-4187 (անվճար)
Պնդումները: 800-888-3944 (անվճար)
Ազգային մատակարարի գիծ. 1-800-397-1630 Կլինիկական լիազորություններ. 1-888-502-4185 Carelon Behavioral Health EDI Help Desk.
1-888-247-9311 և սեղմեք 3-րդ տարբերակը,
Երկուշաբթի մինչ ուրբաթ, առավոտյան 8-ը - երեկոյան 6-ը EST Փոստային ՀԱՍՑԵ:
Հայցեր և պահանջներ բողոքարկումներ Carelon Behavioral Health
Attn. Առողջություն Առաջին Կոլորադոյի նահանգում
PO Box 1850 Hicksville NY 11802-1850