Opieka zintegrowana

Co to jest opieka zintegrowana?

Opieka zintegrowana ma miejsce, gdy zespół świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) i dostawców zdrowia behawioralnego pracuje z członkami i ich rodzinami. Celem jest podejście skoncentrowane na pacjencie i rodzinie aby zająć się zdrowiem całej osoby. Dostawcy, którzy koordynują leczenie zdrowia psychicznego i fizycznego posłów, pomagają posłowi uzyskać jak najlepsze wyniki zdrowotne.

Zdrowie behawioralne danej osoby wiąże się ze zdrowiem fizycznym (i odwrotnie). Opieka koordynowana ma pozytywny wpływ na zdrowie całego człowieka, na przykład:

  • Zmniejszone poziomy depresji pacjenta;
  • Poprawa jakości życia;
  • Zmniejszony stres;
  • Niższe wskaźniki hospitalizacji

Zintegrowane leczenie zdrowotne może poprawić zadowolenie Członków i świadczeniodawców poprzez zmniejszenie barier dostępu i poprawę komunikacji między wieloma świadczeniodawcami.

Zasoby