Chăm sóc tích hợp

Chăm sóc Tích hợp là gì?

Chăm sóc tích hợp xảy ra khi một nhóm các Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) và các nhà cung cấp sức khỏe hành vi làm việc với các Thành viên và gia đình của họ. Mục tiêu là một phương pháp tiếp cận lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm để giải quyết sức khỏe toàn bộ con người. Các nhà cung cấp điều phối việc điều trị sức khỏe thể chất và tinh thần của Thành viên giúp Thành viên có kết quả sức khỏe tốt nhất. Sức khỏe hành vi của một người kết nối với sức khỏe thể chất của họ (và ngược lại). Chăm sóc tích hợp có tác động tích cực đến sức khỏe toàn diện của con người như:
  • Giảm mức độ trầm cảm của bệnh nhân;
  • Chất lượng cuộc sống được cải thiện;
  • Giảm căng thẳng;
  • Tỷ lệ nhập viện thấp hơn
Điều trị sức khỏe tích hợp có thể cải thiện sự hài lòng của Thành viên và nhà cung cấp bằng cách giảm các rào cản tiếp cận và cải thiện giao tiếp giữa nhiều nhà cung cấp. Để nghe về chăm sóc tích hợp từ quan điểm của bệnh nhân, chỉ cần theo liên kết này: https://soundcloud.com/user-118904494/patient-perspective

Tài nguyên