Tìm nhà cung cấp

 • Gọi cho Health Colorado theo số 888-502-4185; TTY:  800-432-9553
 • Danh mục nhà cung cấp
  Bạn có thể in danh sách các nhà cung cấp sức khỏe thể chất hoặc hành vi. Nếu bạn muốn một danh sách được gửi cho bạn, chúng tôi sẽ làm điều đó miễn phí.
 • Tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP)
  Trang web này giúp bạn tìm một Nhà cung cấp Y tế Y tế. Bạn có thể tìm kiếm mạng lưới các nhà cung cấp y tế của Health First Colorado theo mã zip để tìm một nhà cung cấp gần bạn.
 • Tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi
  Trang web này giúp bạn tìm thấy một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe HÀNH VI. Bạn có thể tìm kiếm trong mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi rộng lớn của chúng tôi theo mã zip để tìm một nhà cung cấp gần bạn.
  • Chọn “Health Colorado Medicaid”
  • Nhấp vào “Tôi không phải là người máy” và GỬI
  • Trong hộp tìm kiếm hình bầu dục, nhấp vào 'thay đổi vị trí' thành địa chỉ của bạn, nhấp vào CẬP NHẬT, rồi nhấp vào nút "Tìm kiếm"
 • Để Thay đổi Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP), bạn có thể đến https://enroll.healthfirstcolorado.com/. Cố vấn ghi danh cũng có thể giúp bạn thay đổi PCP của mình. Gọi 303-839-2120 hoặc là 888-367-6557. Đối với TDD / TTY, hãy gọi 888-876-8864. Gọi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cuộc gọi là miễn phí.
 • Cách truy cập các dịch vụ Telehealth
  Care on Location cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa cho hội viên Medicaid miễn phí.
 • Tìm một nha sĩ
 • Tìm một hiệu thuốc
 • Tìm một chuyên gia