شرایط من را مدیریت کنید

مسائل مزمن سلامت

ما می خواهیم به شما کمک کنیم در مراقبت های بهداشتی خود شرکت کنید. برای کمک به شما در مدیریت شرایط مهم است که با PCP صحبت کنید.

بسیاری از افراد در یک زمان کمردرد دارند. کمردرد مزمن متفاوت است. اگر درد شما شدید است و روزها یا بیشتر طول می کشد ، به پزشک خود مراجعه کنید.