داستان خود را به اشتراک بگذارید

اعضا در حال اشتراک‌گذاری داستان‌های ویدئویی در مورد اینکه چگونه Health First Colorado به آنها کمک کرده زندگی سالم‌تر و کامل‌تری داشته باشند، به اشتراک می‌گذارند. این ویدیوها می‌تواند به سایر اعضا کمک کند کمتر احساس تنهایی کنند، درباره Health First Colorado بیاموزند، و می‌توانند به حمایت از افراد در هنگام درخواست و کمک کردن کمک کنند.