منابع خوش آمدگویی اعضای جدید

منابع EPSDT (برای اعضای زیر 21 سال و اعضای باردار)

ما اینجا برای شما هستیم، کلرادو!

Cover All Coloradans: پوشش گسترده برای افراد باردار و کودکان

در سال 2025: پوشش بهداشتی گسترده برای افراد باردار و کودکان، که به عنوان Cover All Coloradans شناخته می شود، مزایای Health First Colorado و CHP+ را برای کودکان و افرادی که بدون توجه به وضعیت مهاجرت یا شهروندی باردار هستند، گسترش می دهد. افراد باردار به مدت 12 ماه پس از پایان بارداری تحت پوشش قرار خواهند گرفت و کودکان تا سن 18 سالگی تحت پوشش قرار خواهند داشت. درباره مزایای جدید Cover All Coloradans بیشتر بدانید.

اگر می خواهید اطلاعاتی در این وب سایت به صورت کاغذی برای شما ارسال شود ، لطفا با ما با شماره تلفن 888-502-4185 تماس بگیرید. ما ظرف پنج (5) روز کاری آن را به صورت رایگان برای شما ارسال خواهیم کرد.

به‌عنوان عضو ما، می‌توانید اطلاعاتی را با حروف بزرگ، خط بریل، فرمت‌ها یا زبان‌های دیگر یا با صدای بلند بخواهید. همچنین می توانید زبان اشاره آمریکایی را برای نیازهای درمانی خود درخواست کنید. این خدمات رایگان هستند. برای درخواست این خدمات می توانید با شماره 888-502-4185 تماس بگیرید. برای TDD/TTY، برای تماس با ما با شماره 800-432-9553 یا State Relay 711 تماس بگیرید. این تماس ها رایگان است.

1 از هر 4 شهر کلرادو تحت پوشش Health First Colorado (برنامه Medicaid کلرادو) قرار دارد. کلرادایی ها از سراسر ایالت و همه اقشار جامعه مراقبت های بهداشتی خود را از Health First Colorado دریافت می کنند، از جمله افرادی که هرگز فکر نمی کردند به بیمه سلامت عمومی نیاز داشته باشند. والدین امری به چالش های زندگی مزرعه عادت کرده بودند، اما مراقبت از دخترشان یک چالش جدید بود. تماشا کردن داستان امری و به صحبت های اعضای Health First Colorado با کلمات خود گوش دهید که چگونه Health First Colorado برای کمک به آنجا بود. سایر اعضای Health First Colorado از Coloradans می خواهند بدانند که ممکن است واجد شرایط پوشش بهداشتی با کیفیت باشند. اطلاعات بیشتر در HealthFirstColorado.com.