اعضا


اگر می خواهید اطلاعاتی در این وب سایت به صورت کاغذی برای شما ارسال شود ، لطفا با ما با شماره تلفن 888-502-4185 تماس بگیرید. ما ظرف پنج (5) روز کاری آن را به صورت رایگان برای شما ارسال خواهیم کرد.

به عنوان عضو ما ، می توانید اطلاعات را به صورت چاپ بزرگ ، بریل ، سایر قالب ها یا زبانها بخوانید و یا با صدای بلند بخوانید. برای نیازهای درمانی خود می توانید زبان اشاره آمریکایی را نیز درخواست کنید. این خدمات رایگان است. برای درخواست این خدمات می توانید با شماره 888-502-4185 تماس بگیرید. برای TDD / TTY ، برای راهنمایی در تماس با ما با 800-432-9553 یا State Relay 711 تماس بگیرید. این تماس ها رایگان است.

به وب سایت سلامتی کلرادو خوش آمدید. اگر Health First Colorado دارید و در یکی از نوزده (19) شهرستان که Health Colorado در آن خدمت می کند زندگی می کنید ، واجد شرایط خدمات بهداشتی جسمی و رفتاری هستید.

در کلرادو ، Medicaid Health First Colorado نامیده می شود. هر عضو Health First Colorado به یک سازمان منطقه ای تعلق دارد که مراقبت های بهداشتی جسمی و رفتاری آنها را مدیریت می کند. Health Colorado یک سازمان منطقه ای است و از شبکه ارائه دهندگان پشتیبانی می کند تا مطمئن شود اعضا می توانند به صورت هماهنگ به مراقبت دسترسی داشته باشند.

آیا شما نقل مکان کرده اید؟ لطفاً برای اطمینان از دریافت اطلاعات به روز شده ، با اداره محلی خدمات محلی خود تماس بگیرید. این لینک برای یافتن شماره تلفن در شهرستان شماست. https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county