Lid Ervaring Adviesraad (MEAC)

Gezondheid Colorado gelooft dat elke Lid is belangrijk! We willen weten wat de beste manieren zijn om u bij uw gezondheidsbehandeling te betrekken. Wij zijn van mening dat leden en hun gezinnen centraal moeten staan in deze discussie. Om deze reden vormen we adviesraden voor ledenervaring in uw regio.

Ons belangrijkste doel voor de Ledenadviesraad is om hoor je stem. Onze andere doelen zijn:

  • Maak richtlijnen over hoe u wilt dat Health Colorado en uw gezondheidsteam met u praten. Deze richtlijnen houden rekening met uw cultuur en de dingen die u belangrijk vindt. We zullen deze richtlijnen bespreken met uw gezondheidsteam.
  • Beïnvloed beleid dat van invloed is op uw gezondheidsdekking. We doen dit door uw ideeën en zorgen voor te leggen aan de afdeling Gezondheidszorg, Beleid en Financiering van Colorado (HCPF).
  • Vraag uw mening op onze website, uw ledenhandboek en andere brieven die u mogelijk ontvangt. We nemen uw ideeën over en maken de informatie voor leden begrijpelijker.

We zijn van plan om elke drie (3) maanden een (1) keer te ontmoeten.
(De vergaderdata staan vermeld in het paarse vak)
U kunt persoonlijk betrokken zijn; u kunt bellen; of u kunt online deelnemen.
Het inbelnummer is 1-669-900-6833, Meeting Number 231 047 08769, Password 069195;
of online op https://beaconhealthoptions.zoom.us/j/2314708769?pwd=M3ordkdaVEgxQllJMVdMcE1Rb2lyUT09

We ontmoeten elkaar dinsdag
8 november 2022, 14 februari 2023 en 9 mei 2022 van 12:00 tot 13:30 uur
U kunt inloggen op de vergadering op:
https://beaconhealthoptions.zoom.us/j/2314708769?pwd = M3ordkdaVEgxQllJMVdMcE1Rb2lyUT09
De oproep # is 1-669-900-6833 Vergadering-ID: 231 047 08769 Wachtwoord: 069195

Samenvattingen van vergaderingen van de adviesraad voor leden

Samenvattend archief


Komt u persoonlijk, dan betalen wij uw reiskosten en ontvangt u een $25 cadeaukaart voor uw tijd en inzet.

Neem voor het aanvragen van redelijke aanpassingen of assistentie voor personen met een handicap ten minste een week voorafgaand aan de bijeenkomst contact met ons op om afspraken te maken.

Bel de Member Engagement Specialist van Health Colorado,
Dawn Claycomb op 719-538-1451;
gratis: 888-502-4185, ext. 361451,
Relais: 711
E-mail: dawn.claycomb@beaconhealthoptions.com
om te leren hoe u hierbij betrokken kunt zijn.

Lees dit als je deel wilt uitmaken van deze opwindende groep MEAC-tipblad!