Dostęp do standardów opieki

Dostęp do opieki - nasze zobowiązanie wobec Ciebie

Dostawcy opieki medycznej podstawowej opieki zdrowotnej („PCMP”) są zobowiązani do obsługi członków Health First Colorado (Colorado's Medicaid Program) jako pobliski dom medyczny, mający na celu spełnienie wysokich standardów dostępu do opieki, takich jak:

 • Zapewnij rozsądne godziny pracy, w tym całodobową dostępność informacji, skierowań i leczenia w stanach nagłych.
 • Zasięg telefoniczny 24/7 z dostępem do lekarza, który może dokonać oceny potrzeb zdrowotnych Członka;
 • Dostępność terminu w weekendy i wydłużone godziny pracy; i
 • Krótki czas oczekiwania w recepcji.
  • Pilna opieka – w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wstępnego rozpoznania potrzeby.
  • Wizyty kontrolne w ambulatorium – w ciągu siedmiu (7) dni po wypisaniu ze szpitala
  • Niepilna wizyta objawowa – w ciągu siedmiu (7) dni od zgłoszenia
  • Wizyta pielęgnacyjna – w ciągu jednego (1) miesiąca od złożenia wniosku; chyba że wymagana jest wcześniejsza wizyta w celu zapewnienia przeprowadzenia badań przesiewowych zgodnie z Zaakceptowany przez Departament harmonogram Bright Futures

Dostawcy zdrowia behawioralnego są zobowiązani do terminowego świadczenia usług na rzecz Członków, jak następuje:

 • Intensywna opieka - w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wstępnej identyfikacji potrzeby.
 • Wizyty kontrolne ambulatoryjne - w ciągu siedmiu (7) dni po wypisaniu z hospitalizacji.
 • Niepilna wizyta objawowa - w ciągu siedmiu (7) dni od złożenia wniosku.
 • Wizyta w Well Care - w ciągu jednego (1) miesiąca od złożenia wniosku; chyba że wymagana jest wcześniejsza wizyta, aby zapewnić wykonanie badań przesiewowych zgodnie z przyjętymi przez Departament harmonogramami wczesnych okresowych badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia (EPSDT).
 • Awaryjna behawioralna opieka zdrowotna - telefonicznie w ciągu piętnastu (15) minut od pierwszego kontaktu, w tym dostępność TTY; osobiście w ciągu jednej (1) godziny od kontaktu na obszarach miejskich i podmiejskich, osobiście w ciągu dwóch (2) godzin po kontakcie na obszarach wiejskich i przygranicznych.
 • Niepilne, objawowe behawioralne usługi zdrowotne - w ciągu siedmiu (7) dni od złożenia wniosku przez posła.
 • Wizyty administracyjne lub przyjmowanie grupowe nie będą traktowane jako wizyta w leczeniu objawowym w trybie pilnym.
 • RAE nie będzie umieszczać członków na listach oczekujących na wstępne rutynowe zgłoszenia serwisowe.